Is Gloves In A Bottle veilig als het via de handen in de mond komt?

Ja. Gloves In A Bottle is niet toxisch (niet giftig) en volledig veilig bij normaal gebruik. Mochten resten van nog niet geheel door de huid opgenomen lotion via de handen in de mond komen, en worden ingeslikt, dan is dit ongevaarlijk.