Beschermt Gloves In A Bottle tegen gevaarlijke chemicaliën?

Wanneer de producthandleiding van de fabrikant voorschrijft om beschermende handschoenen te dragen, dan dient u deze veiligheidsvoorschriften stipt uit te voeren.